top of page
FOOD_YURI_20220322-001_edited.jpg

Matcha pâtisserie 100g  

Matcha  20g

Gyokuro 5g

Gyokuro 50g

 

Sencha Yame 100g 2022 

Sencha Hatsutsumi 2022 100g

  ( saemidori, tsuyuhikari )

Kabuse kukicha 100g

Hôji cha 100g

Genmaïcha 100g

Amacha 30g 

Village : Hoshino

Région : Yamé (Île de Kyusyu ) 

20 €

20 €

  5 €

40 € 

16 €  

25 €  

11 €

  8 € 

 

  8 €  

  7 €  

** Du mardi au samedi  de 16h  à 18h30

Renseignement par tel ou sms : 07 84 89 03 60

Thé du Japon

Région : Nara

Producteur : Mr NAKAO 

Bancha ( récolte d'été , peu théine ) 80g 

Karigané kuki cha 80g 

Kabuse cha 80g            

  7 €

  9 €

12 €

Screenshot_20211023_181410_com.google.android_edited.png
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page